Kutnowska Prefabrykacja Betonów Kutno sp. z o.o.
CZŁONEK GRUPY CENTRUM

KPB Kutno

FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Informacje o spółce

Kutnowska Prefabrykacja Betonów Kutno Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Łąkoszyńska 127 została utworzona w grudniu 2000 roku i zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000025178, Działalność produkcyjno-handlowa została rozpoczęta w dniu 30.07.2001r.

Kutnowska Prefabrykacja Betonów Kutno Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji prefabrykowanych pali fundamentowych, stosowanych do wykonywania wbijanych fundamentów palowych oraz fundamentów palowych pod konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej.

Spółka jest członkiem międzynarodowej grupy producentów pali fundamentowych CENTRUM. Przedsiębiorstwa należące do Grupy znajdują się również w Danii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.
Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronach:

www.centrumpaele.dk
www.centrumpale.se
www.centrumpile.co.uk

Działamy w oparciu o System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008. Wszystkie oferowane produkty podlegają zakładowej kontroli produkcji, stosowne certyfikaty zostały wydane przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Sekcja betonów CEBET w Warszawie.